Zpět
FAQ PUSH

UFH - co znamená zkratka?

UFH je mezinárodně používaná zkratka pro podlahové vytápění. 
Vychází z anglického Underfloor heating - podlahové vytápění.