Zpět
FAQ PUSH

Je pro zajištění tepelné pohody potřeba vytápět stěny a stropy? Co je to komfortní zóna a jak ovlivňuje náklady na vytápění?


Není nutné výtápět stěny a stropy...
Obecně platí rovnice tepelné pohody, kdy se má součet průměrné teploty okolních stavebních konstrukcí a teploty vzduchu v místnosti ideálně pohybovat okolo 38 °C. Rozdíl těchto teplot, by ale zároveň neměl být větší než 4 °C. To znamená, že pokud bude teplota stěn a podlah 21 °C stačí dosáhnout teploty vzduchu pouze 17 °C pro dosažení teplotního komfortu.