Zpět
FAQ PUSH

Jaké jsou pořizovací náklady / ve srovnání s radiátory?


Srovnatelné... 
V případě nízkoteplotního zdroje tepla (tepelné čerpadlo) jsou nižší.