Zpět
FAQ PUSH

Jaké jsou hlavní výhody podlahového topení?

Hlavní výhodou je bezprašnost, ekonomika a nadstandardní komfort.

Žádný průvan, žádná prašnost - Při chlazení místnosti nedochází k žádnému průvanu, přirozená cirkulace vzduchu v místnosti a akumulační sálavá složka „ chladu“ podlahy, zajišťuje teplotní komfort, udržuje přirozenou vlhkost vzduchu.


Zdravé a tiché - Provoz je zcela bez hluku a není tedy nutné chlazení vypínat na noc kvůli spánku. Nehrozí žádná rizika při kontaktu se studeným vzduchem jako u běžné klimatizace, která pracuje s výrazně nižšími teplotami ( 10°C a méně).

Ekonomický provoz - Podlahový systém PUSH 65 využívá velmi účinný způsob předávání tepla a chladu sáláním. Dodává tak dostatečný chladicí výkon i při elativně vyšší teplotě chladicí vody, což znamená velmi efektivní provoz a minimalizaci provozních nákladů na chlazení domu. Provozní náklady jsou výrazně nižší než u klimatizace. Systém nevyžaduje zvláštní náklady na pravidelný servis.


Zdravé klima - Povrchová teplota podlahy se pohybuje v závislosti na podmínkách kolem 20°C  a průměrná teplota v místnosti kolem 24°C. Rozdíl pouhé 4°C je pro člověka zcela přirozený a bez zdravotních rizik. (u klimatizace je tento rozdíl až 14°C).


Výkon - Systém PUSH 65 pracuje s chladící vodou ve spádu cca 22°C/18°C , kdy je schopen předávat chlad (resp. odebrat teplo) o výkonu cca 30-40 W/m2 . Pokud je požadavek na chlazení vyšší, je možné kombinovat se stěnovým systémem, popřípadě doplnit o stropní systém. Zvažovaný teplotní spád je optimalizován tak, aby při provozu nebyla podkročena teplota rosného bodu.


Projekt zdarma - Samotný chladící výkon systému PUSH 65 je ovlivněn především plochou, která může chlad sdílet a provozními faktory jako je teplota v místnosti, teplota rosného bodu, teplota chladící vody  a typ podlahové krytiny. Poskytneme Vám projekt topení/chlazení zdarma, kde budeme Vaše požadavky optimalizovat.


Stabilní teplota - Důležitou složkou podlahových systémů je akumulace ( tepla/chladu) a její využití. Chlazení v průběhu léta by tedy mělo být kontinuální. Není potřebný vysoký výkon jako u klimatizace, ale požadovaný výkon je rozložen do průběhu celého dne. U podlahového systému tvoří radiační (sálavá) složka 60%. U klimatizace je 100% výkonu řešeno prouděním chladného vzduchu – konvekcí. Při použití klimatizace teplota v místnostech výrazně kolísá v průběhu dne.


Komfort – efektivně -Velkou výhodou PUSH 65 je, že jedním systémem můžete v zimě topit a v létě chladit. Výrazným úsporám dosáhnete již během realizace samotného domu. Ideální volbou pro zdroj tepla/chladu jsou tepelná čerpadla s reverzním chodem (režimem chlazení), která pracují s chladícím faktorem nad 4,2 ERR  (W18/23). Tato čerpadla jsou schopna z jednoho výstupu topit / chladit dle zvoleného režimu  zima/léto. Současně z dalšího výstupu zajišťují přípravu teplé vody.Vše je řešeno jedním přívodem/zpátečkou k rozdělovači systému PUSH 65. Komfortní klima v létě i zimě si zajistíte maximálně efektivně.