Zpět
FAQ PUSH

Jaká je úspora energie při topení podlahou?

Lze uspořit až 12 % nákladů
Úspora energie: u podlahového topení stačí udržovat teplotu vzduchu v místnosti na nižší úrovni a díky tomu lze uspořit až 12 % nákladů. Plošné vytápění vyžaduje také nižší teplotu topného média a lze ho provozovat se standardními i alternativními zdroji tepla.

Nižší provozní náklady: z ekonomického hlediska představuje sálavé vytápění nejnižší náklady na provoz a údržbu v porovnání s konvenčními systémy.